De gezondheidszorg is en blijft volop in beweging. Kranten staan dagelijks vol over ontwikkelingen van Jeugdzorg, WMO, verwarde personen en psychiatrische zorg. Het gaat over ingrijpende bezuinigingen, veranderende wet- en regelgeving en oplopende administratieve lasten. Bij veranderingen is altijd een mate van spanning, onzekerheid en onduidelijkheid. Hoe komen we nu tot adequate en professionele zorg? Hoe organiseren we passende zorg? Hoe verbinden we beleid en visie met de werknemers?

Zorg
formaat ondersteunt organisaties en teams bij veranderprocessen, zowel op inhoud- als procesniveau. Met als doel om beleid én zorg transparanter, efficiënter en effectiever te maken.

Voor meer informatie, email naar info@zorgformaat.nl