Diensten

Tijdelijke ondersteuning nodig, op het gebied van Kwaliteit van Zorg?

HKZ/ISO Kwaliteitssysteem

Ontwikkeling en verbetering van het HKZ of ISO kwaliteitssysteem. Van nulmeting en plan van aanpak, tot implementatie en certificering. 

Interim Management

Tijdelijke ondersteuning op freelance-basis als teamcoach, zorgmanager, projectcoördinator of andere managementfunctie in de zorg (ZZP).

Interne audits

Signaleren en uitwerken van verbeterpunten. Begeleiden van interne en externe audits en het toewerken naar HKZ of ISO-certificering. 

Calamiteitenonderzoek

Voor het inzetten van een onafhankelijke voorzitter van het Calamiteitenonderzoek.  Calamiteitenrapportage en -analyse.

Preventiemedewerker & ARBO

Voor het opstellen van de RI&E en het herkennen en beheersen van arbeidsrisico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Projectverpleegkundige

Tijdelijke verbeterprojecten: samen met de medewerkers werken aan verbetering van kwaliteit van zorg.