Selecteer een pagina

Privacy

ZORGFORMAAT PRIVACY VERKLARING

ZORGFORMAAT heeft dit Privacy Beleid opgesteld om weer te geven op welke manier we met uw persoonsgegevens omgaan, vanwege uw gebruik van diensten en/of producten van ZORGFORMAAT, en/of u deze heeft verstrekt middels het invullen van een contactformulier danwel email gericht aan ZORGFORMAAT.

ZORGFORMAAT kan van u de volgende persoonsgegevens verwerken:
· voor- en achternaam
· adresgegevens
· telefoonnummer
· e-mailadres
· IP-adres
· Andere persoonsgegevens en/of een combinatie van bovenstaande.

Waarom ZORGFORMAAT gegevens nodig heeft

ZORGFORMAAT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan ZORGFORMAAT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang ZORGFORMAAT gegevens bewaart

ZORGFORMAAT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er  geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens delen met anderen

ZORGFORMAAT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Analyse websiteverkeer

Op de website van ZORGFORMAAT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ZORGFORMAAT gebruikt deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet
aan derden verstrekt.

Google Analytics

ZORGFORMAAT maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van ZORGFORMAAT bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
U treft ook het  privacybeleid van Google Analytics  hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ZORGFORMAAT te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ZORGFORMAAT heeft hier geen invloed op. ZORGFORMAAT heeft Google geen toestemming gegeven om via ZORGFORMAAT verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verhuizen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zorgformaat.nl. ZORGFORMAAT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,op uw verzoek reageren.
Beveiligen ZORGFORMAAT neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van ZORGFORMAAT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ZORGFORMAAT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ZORGFORMAAT op via info@Zorgformaat.nl.

Deze privacy verklaring staat vermeld op www.zorgformaat.nl